تماس با ما

 

 

آدرس:

ایران – استان خراسان رضوی – مشهد مقدس – خیابان شهید چمران – مقابل بانک ملی – پلاک ۶۲ – طبقه ۳

تلفن:

۰۰۹۸-۵۱-۳۲۲۱۱۸۲۰

فکس:

۰۰۹۸-۵۱-۳۲۲۲۳۲۶۸

پست الکترونیکی: