راهنمای مدیریت

ویرایش سوم ترجمه فارسی راهنمای مدیریت عمومی و مدیریت تغذیه شیور سفید (زمستان ۱۳۹۷) که تغییرات قابل توجهی نسبت به ویرایش‌های قبلی داشته است، را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.