چرا شیور؟نژاد شیور سفید طبق گزارش سی و هشتمین و همچنین سی و نهمین آزمایش مدیریت و بهره وری مرغ تخمگذار دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی که نتایج آن در آذر ۱۳۹۰ و اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر شد به عنوان سود ده ترن مرغ تخمگذار معرفی شده است.

“آزمایش بهره‌وری و مدیریت مرغ تخمگذار تحت راهبری دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی آمریکا برگزار می‌شود. در این آزمایش نژادهای گوناگون سفید، نقره‌ای و قهوه‌ای مرغ تخمگذار از لحاظ فاکتورهای مختلف تحت بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند. هدف این آزمایش ها کمک به صنعت مرغداری در ایالت کارولینای شمالی، کشور آمریکا و سراسر دنیا در بهبود شرایط بازار مرغ تخمگذار تجاری و سیستم‌های مدیریتی می‌باشد.“ (ترجمه از مقدمه گزارش نهایی آزمایش بهره وری و مدیریت مرغ تخمگذار کارولیانی شمالی)

مشروح گزارش سی و هشتمین آزمایش مدیریت و بهره وری مرغ تخمگذار دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی(نوامبر ۲۰۱۱) از اینجا قابل دریافت است.

مشروح گزارش سی و نهمین آزمایش مدیریت و بهره وری مرغ تخمگذار دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی(مارس ۲۰۱۵) از اینجا قابل دریافت است.

طبق نتایج جدول ۱۲ این آزمایش که شامل مقایسه مصرف دان، ضریب تبدیل، تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ اولیه تخمگذاری، تولید تخم مرغ به ازای مرغ روز، وزن تخم مرغ، تلفات و سن در ۵۰ درصد تولید بین نژادهای مختلف مرغ تخمگذار سفید در سن ۱۷-۸۵ هفتگی است:

شیور سفید مصرف دان برابری با هایلاینW36 دارد و تخم مرغ خیلی بیشتری تولید می‌کند.

شیور سفید مصرف دان خیلی کمتری از ال اس ال دارد و تخم مرغ  بیشتری تولید می‌کند.

شیور سفید مصرف دان خیلی کمتری از نیک چیک دارد و تخم مرغ  بیشتری تولید می‌کند.

شیور سفید مصرف دان خیلی کمتری از بونز دارد و تخم مرغ برابری تولید می‌کند.

برای مشاهده ترجمه جدول ۱۲ این گزارش اینجا کلیک کنید.

* ضریب تبدیل در جدول فوق براساس وزن تخم مرغ تولیدی تقسیم بر وزن دان مصرفی آمده است، لذا عدد بزرگتر به معنای نتیجه بهتر است.

* ”تخم مرغ به ازای مرغ اولیه تخمگذاری“ یعنی تقسیم کل تخم مرغ بدست آمده در پایان دوره از مزرعه به تعداد مرغ اولیه، که میزان تلفات در طول دوره نیز در عدد بدست آمده در نظر گرفته شده است.

 

 همچنین، طبق نتایج جدول ۱۴ گزارش فوق که شامل مقایسه کیفیت تخم مرغ، درآمد حاصل از فروش تخم مرغ به ازای هر سر مرغ و هزینه‌ی دان به ازای هر سر مرغ بین نژادهای مختلف مرغ تخمگذار سفید در سن ۱۷-۸۵ هفتگی است؛ بدست می‌آید شیور سفید در مقایسه با هایلاین W36، هجده سنت هزینه دان کمتر و هشتاد و دو سنت درآمد تخم مرغ  بیشتری دارد؛ یعنی مجموعاً به ازاء هر سر مرغ، یک  دلار درآمد بیشتر دارد.

برای مشاهده ترجمه جدول ۱۴ اینجا کلیک کنید.

نمودار ذیل، نمودار مقایسه سوددهی نژاد های مختلف مرغ تخمگذار سفید است که بر اساس اطلاعات جدول فوق استخراج شده است.

 برای مشاهده نمودار در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.